Media

Testarea activității antimicrobiane a diferiților agenți naturali de conservare

2020-07-27

Alimentele şi alimentaţia reprezintă o problemă deosebit de importantă în orice societate şi are consecinţe economice, sociale, influenţează mediul şi sănătatea umană. Prioritară este protecţia vieţii şi a sănătăţii, dar toate activităţile din domeniul alimentar trebuie sa ia în considerare şi aspecte legate de producţia agricolă, dezvoltare industrială, relaţiile comerciale sau relaţia cu mediul. În cadrul acestui sistem, industria alimentară trebuie să aibă ca scop grija pentru producerea şi comercializarea de produse alimentare de calitate, sigure pentru sănătatea consumatorului.

În ultimii ani, cerințele consumatorilor s-au îndreptat către produsele ce provin din surse naturale, extracte naturale şi către produsele obţinute prin tehnologii “eco-friendly”, astfel utilizarea compușilor antimicrobieni naturali în alimente a atras multă atenție atât din partea consumatorilor cât și a industriei alimentare. Acest lucru se datorează în principal următorilor doi factori majori:

  • utilizarea necorespunzătoare şi manipularea greşită a antibioticelor a dus la creşterea dramatică a unui grup de microorganisme, inclusiv a patogenilor alimentari, care devin rezistenţi la antibiotice şi mai toleranţi la mai multe prelucrări tehnologice şi la conservare. Rezistența antimicrobiană e în creștere, aducând cu ea potențialul de a produce, la nivel global, consecințe de sănătate publică, sociale și economice deosebit de grave.
  • creşterea gradului de conştientizare a consumatorilor cu privire la impactul negativ al conservanţilor sintetici asupra sănătăţii versus beneficiile aditivilor naturali a generat interesul cercetătorilor faţă de dezvoltarea şi utilizarea produselor naturale în conservarea alimentelor.

În cadrul Laboratorului de Microbiologie - ELISA se pot face studii în vederea testării activității antimicrobiene utilizând diverși agenți antimicrobieni (uleiuri esențiale, nanoparticule, etc.), în vederea utilizării acestora ca agenți naturali de conservare a diferitelor produse alimentare. Laboratorul dispune de metodele și de experiența necesară realizării acestor tipuri de studii, acest tip de cercetare fiind realizată în proiecte de cercetare desfășurate în institut și în laborator cu rezultate foarte bune. Industria alimentară poate beneficia de această expertiza in vederea testării unor metode alternative de conservare a produselor alimentare utilizând agenți antimicrobieni naturali ce pot înlocui cu succes conservanții de sinteza utilizați in prezent.

Acţiunea antimicrobiană a uleiurilor esenţiale este influenţată de ingredientele produselor alimentare de aceea cel mai eficient mod de utilizare a uleiurilor esenţiale este reprezentat de încorporarea acestora în ambalaje din care compuşii volatili să difuzeze, sau utilizarea acestora în combinaţie cu sistemele de ambalare în atmosferă modificată. Avantajul încorporării uleiurilor esenţiale în folii alimentare, comestibile şi biodegradabile, este dat de menţinerea în spaţiul din interiorul ambalajului a compuşilor activi pentru perioade mai lungi de timp.

În prezent, în cadrul laboratorului de Microbiologie – ELISA, se află în desfașurare un proiect de cercetare a cărui obiectiv principal este de a dezvolta un sistem de ambalare antimicrobiană cu uleiuri esențiale pentru conservarea naturală a unor categorii de produse alimentare.

Flyer elaborat în cadrul proiectului EXPERTAL.