Media

Strategia UE pentru Biodiversitate 2030

2020-05-28

Comisia Europeană a adoptat pe 20 mai, Strategia Europeană privind Biodiversitatea pentru 2030 și un plan de acțiune asociat – un plan ambițios, pe termen lung, pentru protejarea naturii și minimizarea degradării ecosistemelor. Planul de acțiune își propune să redreseze biodiversitatea Europei până în anul 2030, aducând beneficii pentru oameni, climă și planetă.

În contextul post COVID, Strategia Europeană privind Biodiversitatea își propune să construiască rezistența societăților noastre la viitoarele amenințări, cum ar fi impactul schimbărilor climatice, incendiile forestiere, insecuritatea alimentară sau focarele de boli, inclusiv prin protejarea faunei sălbatice și combaterea comerțului ilegal de animale sălbatice.

Fiind parte importantă a Acordului Verde European (The Green Deal), Strategia Europeană privind Biodiversitatea va susține, de asemenea, o redresare ecologică în urma pandemiei.

Strategia conține acțiuni și angajamente specifice care trebuie implementate până în anul 2030, după cum urmează:

  • Stabilirea la nivelul UE a unei rețele mai largi de arii protejate atât pe uscat cât și pe mare;
  • Implementarea unui Plan European de Restaurare a Naturii – o serie de angajamente și acțiuni concrete menite să restaureze ecosistemele degradate din UE;
  • O serie de măsuri care facilitează schimbările necesare: măsuri de guvernare, de finanțare etc.;
  • Măsuri pentru a face față provocării globale a biodiversității, demonstrând că UE este gata să conducă, de exemplu, spre adoptarea cu succes a unui cadru ambițios de biodiversitate globală în temeiul Convenției privind diversitatea biologică.

Strategia UE pentru Biodiversitate 2030