Media

STARS - Comunicat de presă lansare proiect

2022-01-17

 

                                                                                                    

 

 COMUNICAT DE PRESA

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București în parteneriat cu Universitatea de Stiințe Agronomice și Medicină Veterinară, București, anunță demararea proiectului  STudent - AntreprenoR de Succes – STARS’.

 

Scopul/Obiectivul general al acestuia este în concordanță cu obiectivul general al POCU 2014 - 2020, Axa prioritara 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activitați de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI prin:

 • încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin campaniile de informare adresate unui numar de 440 de persoane;
 • dezvoltarea spiritului antreprenorial incluziv prin 25 de cursuri de formare pentru 350 de persoane;
 • înființarea a 23 de întreprinderi la nivel național;
 • susținerea dezvoltării a 23 de întreprinderi prin 23 de stagii de practică, prin sesiuni de consiliere / consultanță / mentorat pentru 23 de viitori antreprenori.

Valoarea totală a proiectului este de 9,486,411.75 lei, cheltuielile totale nerambursabile fiind de 9,426,489.33 lei, contract  POCU/829/6/13/140840.

Data începerii proiectului care are cod mysmis 140840 este 31.12.2021 și data finalizării proiectului este 30.12.2023.

Rezultatele așteptate sunt:

 • Creșterea gradului de conștientizare asupra antreprenoriatului ca platformă de dezvoltare socio-profesională prin derularea unei campanii de informare tip caravană.
 • Dezvoltarea competențelor în domeniul antreprenorial pentru 350 de persoane ce intentionează să își deschidă propria afacere în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
 • Sprijinirea inițierii, derulării și susținerii afacerilor pentru 23 de persoane, beneficiare ale finanțării planurilor de afacere prin servicii de mentorat, consultanță, consiliere și asistență antreprenorială
 • Susținerea și promovarea întreprinderilor finanțate printr-o rețea de antreprenoriat durabil și incluziv, sub forma instituțională a unui Business Hub studențesc.

Grupul ţintă eligibil poate proveni din oricare cele 8 regiuni de dezvoltare, însă afacerile se vor înființa doar în cele 7 regiuni ale României mai slab dezvoltate.

Grupul ţintă cuprinde 350 de persoane fizice, care fac parte din una din categoriile:

 • studenți (ISCED 5-7) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, cel puţin în anul 2 de studii de licență;
 • masteranzi și doctoranzi în ciclul de studii universitare de masterat/doctorat;
 • cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puţin anul 2 de studii
 • sunt persoane care intenționează să înființeze o afacere în zonele de implementare ale proiectului, au reședința sau domiciliul în regiunile eligibile, nu beneficiază de finanțare prin alte proiecte POCU, în cadrul aceluiaşi program.

Înscrierile se pot face la adresa  http://consiliere.usamv.ro/innotech-student-student-antreprenor-de-succes-stars/ .

Manager proiect Moșoiu Claudia  claudia.mosoiu@bioresurse.ro .

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare IBA București

Dinu Vintilă, 6, București
Tel/Fax: 021-210.91.28
www.bioresurse.ro

 

COMUNICAT PRESĂ OFICIAL