Media

Sondaj al părțior interesate asupra ecosistemului de inovare al Europei

2021-09-13

Acest sondaj vizează colecatarea punctelor de vedere de la o gamă largă de părți interesate cu privire la modul de consolidare a ecosistemului european de inovare și de îmbunătățire a coeziunii inovării în Europa.

Contibuția fiecăruia se va concretiza, în analize continue și reflecții asupra evoluției ecosistemului european de inovare.

Colectarea opiniilor este esențială pentru a face ecosistemul de inovare al Europei mai coeziv, integrat și mai capabil să transforme excelența științifică în inovațiile de mâine.

Un ecosistem de inovare vibrant și incluziv este esențial pentru a îndeplini angajamentul UE pentru o tranziție verde și digitală și pentru a contribui la o redresare europeană puternică, la coeziune economică și socială. De asemenea, este esențial să se sprijine procesul de convergență economică și socială a regiunilor mai puțin prospere către niveluri mai înalte de prosperitate, asigurându-se că beneficiile inovării sunt răspândite în mod echitabil în UE și că toate regiunile contribuie la realizarea tranziției verzi și digitale.

Chestionarul se află aici.