Media

Rezultate preliminare - Sesiunea a II-a. Concurs plan de afaceri START UP SUD-EST

2019-06-12

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Programul Operaţional Capital Uman Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți Obiectivul tematic 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban - Start-up Sud-Est; Contract nr. POCU/82/3/7/106773

 

Rezultate preliminare - Sesiunea a II-a

Contestatiile se pot depune in termen de 3 zile lucratoare de la publicarea clasamentului.

Clasament cu rezultatele preliminare