Media

Raport privind sistemul agro-alimentar pentru anul 2021

2022-01-31

Pandemia COVID-19 a expus vulnerabilitatea sistemelor agro-alimentare la șocuri și stres și a condus la creșterea insecurității alimentare și a malnutriției la nivel mondial. Sunt necesare acțiuni imediate pentru a eficientiza sistemele agroalimentare.

Raportul privind sistemul agro-alimentar pentru anul 2021 prezintă indicatori la nivel de țară ai rezilienței sistemelor agro-alimentare. Indicatorii măsoară producția primară și disponibilitatea alimentelor, precum și accesul fizic și economic la alimente. Ele pot contribui astfel la evaluarea capacității sistemelor agroalimentare naționale de a absorbi șocurile și stresul, un aspect cheie al rezilienței.

Acest document analizează vulnerabilitățile lanțurilor de aprovizionare cu alimente și modul în care gospodăriile fac față riscurilor și șocurilor.

Puteti accesa documentul aici.