Media

PROMETHEUS – înițiativă de sprijin a inovării și antreprenoriatului în domeniul transformării digitale, economiei circulare, schimbărilor climatice și dezvoltării durabile

2021-09-03

Proiectul PROMETHEUS este o inițiativă a unor universități, centre de cercetare și întreprinderi din Grecia, Țările de Jos, Italia, România și Macedonia de Nord, cu scopul de a dezvolta și împărtăși capacitățile de sprijinire a inovării și antreprenoriatului în domeniul transformării digitale legate de economia circulară, schimbările climatice și dezvoltarea durabilă.

Obiectivul principal al proiectului PROMETHEUS se referă la încurajarea angajamentului instituțional pentru a dezvolta servicii și programe inovatoare și durabile cu impact asupra “inovării și antreprenoriatului într-o economie circulară”, de-a lungul următoarelor axe și obiective:

  • AXA 1 – parteneriate bazate pe impact între intituțiile de învățământ superior, organizații de cercetare, companii, ONG-uri și instituții guvernamentale
  • AXA 2 – programe de educație de înaltă calitate în domeniul inovației și a antreprenoriatului într-o economie circulară
  • AXA 3 – servicii de inovare și sprijin pentru afaceri în domeniul inovației și antreprenoriatului într-o economie circulară

Mai multe despre proiect aici sau:

Facebook: https://www.facebook.com/hei.Prometheus/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/75040408
Twitter: https://twitter.com/hei_prometheus
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCM5fGwnDUOM385VuTIS0IlA