Media

Participantii la concurs plan de afaceri START UP SUD-EST

2019-05-17

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Programul Operaţional Capital Uman Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți Obiectivul tematic 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban - Start-up Sud-Est; Contract nr. POCU/82/3/7/106773

 

Participantii la concurs plan de afaceri START UP SUD-EST.

  Lista participantilor respinsi in etapa A (in urma verificarii conformitatii administrative si a eligibilitatii)

Lista participantilor admisi in etapa B (in urma evaluarii tehnico-financiare)