Media

One Health: un cadru comun de acțiune publicat de cinci agenții UE

2024-05-17

În data de 7 mai 2024, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), Agenția Europeană de Mediu (EEA), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) au publicat un raport comun cadru pentru consolidarea cooperării cu scopul de a sprijini implementarea agendei One Health în Uniunea Europeană (UE).

One Health recunoaște interacțiunea complexă dintre sănătatea umană, animală și vegetală, siguranța alimentară, criza climatică și sustenabilitatea mediului. Implementarea acestei abordări în diferite sectoare va fi esențială pentru a face UE și statele sale membre mai bine echipate pentru a preveni și răspunde amenințărilor pentru sănătate. Va atenua impactul și costul societal al unor astfel de amenințări sau chiar va preveni apariția lor, contribuind, în același timp, la reducerea presiunilor umane asupra mediului și salvgardarea nevoilor societale cheie, cum ar fi securitatea alimentară și accesul la aer și apă curată.

Un grup operativ între agenții va lucra la implementarea cadrului comun de acțiune în următorii trei ani (2024-2026), concentrându-se pe cinci obiective strategice: coordonare strategică, coordonare a cercetării, consolidarea capacităților, implicarea părților interesate și activități comune inter-agenții. Acest lucru va asigura că avizele științifice oferite de agenții sunt din ce în ce mai integrate, că baza de dovezi pentru One Health este consolidată și că agențiile pot contribui cu o voce comună la agenda One Health în UE.

Articol preluat de aici.