Media

Nou regulament privind materialele plastice destinate sa intre în contact cu alimentele

2023-07-25

Comisia Europeană a publicat un nou regulament, Regulamentul (UE) 2023/1442, care modifică Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Modificările se concentrează în principal pe autorizarea substanțelor utilizate în materialele plastice destinate să intre în contact cu produsele alimentare și pe adăugarea de noi substanțe pe listă.

Regulamentul actualizat a fost adoptat pentru a asigura siguranța alimentelor și pentru a spori protecția consumatorilor, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu Regulamentul CE 1935/2004. Se preconizează că aceste schimbări vor avea un impact substanțial asupra industriei alimentare și producătorilor, obligându-i să ajusteze și să respecte noile prevederi.

Comisia Europeană a actualizat articolul 5, paragraful 1 din Regulamentul CE 1935/2004, de modificare a literelor a), d), e), h) și i) din al doilea paragraf pentru a include cerințe suplimentare referitoare la utilizarea materialelor și articolelor din plastic care intră în contact cu alimente. Modificările urmăresc să asigure că substanțele utilizate nu prezintă un risc pentru sănătatea consumatorilor.

Accesați regulamentul aici.