Media

Noi standarde – Codex Alimentarius

2021-11-10

Organismul Națiunilor Unite pentru standardele alimentare, Comisia Codex Alimentarius se întrunește virtual în perioada 8-13, 15, 17 și 18 noiembrie 2021 pentru a adopta standarde de siguranță și calitate a alimentelor.

Înființată în 1963, Comisia Codex Alimentarius este însărcinată cu protejarea sănătății consumatorilor și să asigure practici corecte în comerțul internațional cu alimente. Comisia cuprinde 189 de membri și 240 de organizații observatoare, și se întrunește anual pentru a adopta standarde de siguranță și calitate a alimentelor și pentru a face recomandările aferente.

Comitetele și grupurile de lucru ale Codex se întrunesc virtual în 2021 pentru a finaliza lucrările privind o serie de standarde care au fost propuse spre adoptare de către Comisie:

  • Condimente și ierburi culinare
  • Contaminanți din alimente
  • Metodă de analiză și prelevare probe
  • Sisteme de inspecție și certificare pentru import și export de alimente
  • Reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimente
  • Reziduuri de pesticide
  • Aditivi alimentari
  • Etichetarea alimentelor
  • Rezistența antimicrobiană

Articol complet aici.