Media

Migrarea globală de componenți – caracteristică esențială în vederea introducerii pe piață a materialelor din plastic destinate contactului cu alimentele

2020-07-28

Migrarea globală reprezintă masa totalității substanțelor care migrează în mediile de extracție din materialele care vin în contact cu produsele alimentare. Se exprimă, uzual, în mg/dm2.

Mediile de extracție sunt lichide capabile să simuleze compoziția produselor alimentare cu care materialele ar putea veni în contact, în condiții de testare standard, pentru a reproduce, pe cât posibil, fenomenul de migrare care poate să apară la contactul dintre ambalaj (materialul de ambalare) și produsul alimentar ambalat. Sunt denumite generic ”simulanți alimentari”.

Regulamentul (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare stabilește condiții standardizate pentru testarea migrării globale.

Simulanții alimentari folosiți la testare sunt următorii (conform Regulamentului (UE) nr. 10/2011):

 • Simulant A: Alcool etilic 10%
 • Simulant B: Acid acetic 3%

 • Simulant C: Alcool etilic 20%

 • Simulant D1: Alcool etilic 50%

 • Simulant D2: ulei de măsline rafinat, ulei de floarea soarelui sau amestec de trigliceride sintetice, sau simulanți alimentari de substituție (izooctan, alcool etilic 95%)

 • Simulant E: poli(2,6-difenil-p-fenilenoxid) (MPPO)

 

Atribuirea generală a simulanților alimentari se face după cum urmează:

 • Simulanţii alimentari A, B și C se atribuie alimentelor cu caracter hidrofil;
 • Simulantul alimentar B se atribuie alimentelor cu pH mai mic decât 4,5;
 • Simulantul alimentar C se atribuie alimentelor alcoolice cu conținut de alcool de maximum 20% și alimentelor care conțin o cantitate relevantă de ingrediente organice care conferă alimentului un caracter mai pronunțat lipofil;
 • Simulanţii alimentari D1 și D2 se atribuie alimentelor cu caracter lipofil;
 • Simulantul alimentar E se atribuie pentru testarea migrării specifice în alimente uscate.

Materialele și obiectele din plastic se pot introduce pe piață numai dacă respectă următoarele cerințe:

(a) îndeplinesc cerințele relevante stabilite la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 în utilizări de destinație sau previzibile;

(b) îndeplinesc cerințele de etichetare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004;

(c) îndeplinesc cerințele de trasabilitate stabilite la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004;

(d) se fabrică în conformitate cu bune practici în materie de fabricație stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2023/2006;

(e) îndeplinesc cerințele privind compoziția și declarația stabilite în capitolele II, III și IV din Regulamentul (UE) nr. 10/2011.

Materialele și obiectele din plastic nu își transferă componentele în simulanți alimentari în cantități mai mari de 10 miligrame de total de componente eliberate pe dm2 de suprafață de contact (mg/dm2).

În cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București își desfășoară activitatea Laboratorul Ambalarea produselor alimentare – singurul laborator de profil din România care este acreditat RENAR pentru efectuarea testelor de migrare globală de componenți. Laboratorul efectuează anual peste 1.500 de teste de migrare globală la cererea producătorilor/ importatorilor / distribuitorilor din țară dar și din Europa (Bulgaria, Grecia, Republica Moldova).

Flyer realizat ăn cadrul proiectului EXPERTAL.