Media

ANUNT CONCURS CERCETĂTORI

2024-01-17

INCD pentru Bioresurse Alimentare - IBA București organizează concursuri pentru următoarele posturi de cercetare pe grade profesionale în următoarele domenii de cercetare:

       lngineria resurselor vegetale și animale
  • 4 posturi cercetător știintific gr. I 2 posturi cercetător știintific gr. II 1 posturi cercetător știintific gr. Ill
  • 1 post asistent de cercetare științifică

    Calitate produse alimentare și ambalaje
  • 4 posturi cercetător științific gr. Ill 4 posturi cercetător științific
  • 1 post asistent de cercetare științifică

Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificarile ulterioare, precum și ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor profesionale ale personalului de cercetare­ dezvoltare și încadrarea pe funcții și grade profesionale în lnstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București.

Cerințele generale și specifice pentru posturile scoase la concurs sunt prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor profesionale ale personalului de cercetare-dezvoltare și încadrarea pe funcții și grade profesionale în lnstitutul Național de Cercetare­ Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București, care va fi publicat pe site-ul IBA București www.bioresurse.ro.

Cerințele generale și specifice pentru posturile scoase la concurs sunt afișate la sediul institutului din București, sector 2, str. Băneasa Ancuța, nr. 5 și pe site-ul www.bioresurse.ro.

Data și locul desfășurării concursului:

Proba scrisă /analiza dosarului de concurs, după caz: 20.02.2024, ora: 10.00. Proba practică /interviu, după caz: 21.02.2024, ora: 10.00.

Probele de concurs se desfășoară la sediul institutului din București, str. Băneasa Ancuța, nr. 5.

lnformații suplimentare se pot obține la sediul institutului din București, sector 2, str. Băneasa Ancuța, nr. 5, tel 031.620.58.33.

Dosarele de concurs se depun în termen maxim de 30 de zile de la data publicării anunțului, la sediul institutului din București, str. Băneasa Ancuța, nr. 5, Departament juridic, resurse umane. 

 

Anunț complet aici.
Regulament concurs aici.
Hotărâre modificare regulament aici.
Bibliografie concurs aici