Media

FIT4FOOD 2030 – Policy Lab Romania

2020-10-01

Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și IBA București au organizat o serie de evenimente tip workshop – Policy Labs cu scopul, pe de o parte, de a reuni părțile interesate (de pe lanțul alimentar) pentru a sprijini politicile din domeniul alimentar și, pe de altă parte, de a facilita legăturile cu sistemele alimentare europene.

Conform Programului Național pentru Dezvoltare Durabilă 2014-2020 care acoperă întreg teritoriul României, 61.3% din acesta este teren agricol, 28.3% păduri iar 10.4% este atribuit localităților, apelor, drumurilor, căilor ferate și terenurilor neproductive.

Din totalul suprafeței țării, aproximativ 87.1% reprezintă zona rurală, cu 45% din populația totală a României (2012).

Industria alimentară din România rulează un capital de 10 miliarde de euro anual, cu o contribuție de 8% din PIB și oferă aproximativ 200,000 de locuri de muncă, potrivit ROMALIMENTA. Cele mai importante sub-sectoare sunt: subsectorul pentru procesare a cărnii – 1.3 miliarde euro, panificație – 1.1 miliarde euro, băuturi non-alcoolice 1 miliard euro. De asemenea, o contribuție importantă o reprezintă sectorul pentru producția cărnii – 840 milioane euro și sectorul pentru produse lactate – 800 milioane euro. Numărul de agenți economici care lucrează în industria alimentară depășește ușor 10.000 de unități. 

Puncte tari ale sistemului alimentar din Romania:

 • Poziția georgrafică,
 • Capacitatea managerială,
 • Personal calificat,
 • Calitatea produselor și proceselor,
 • Schimbul de experiență în cercetare și dezvoltare tehnologică,
 • Cooperarea dintre sectorul public și cel privat,
 • Diversificarea produselor.

Puncte slabe ale sistemului alimentar din Romania:

 • Nu există o orientare clară la nivel internațional,
 • Capacitate financiară scazută,
 • Înțelegerea slabă dintre cercetători și industrie complică proiectele comune,
 • Lipsa colaborărilor formale dintre actorii de pe lanțul alimentar,
 • Rețea slabă de actori publici.

Cele mai importante provocări ale sistemului alimentar din România:

 • Fragmentarea terenurilor/fermelor,
 • Programe de instruire insuficiente pentru resursa umană care operează în sectorul agroalimentar,
 • Migrarea populației de la sate și îmbătrânirea acesteia,
 • Relații precare între factorii de decizie politică și celelalte părți interesate ale sistemelor alimentare,
 • Insuficiente cunoștințe pentru a atrage fonduri de cercetare&dezvoltare,
 • Lipsa proiectelor/programelor de valorificare a deșeurilor alimentare,
 • Slaba colaborare dintre cercetare și industrie,
 • Nivel scăzut de aplicare a tehnologiilor inovatoare,
 • Proiecte de cercetare și dezvoltare insuficiente privind securitatea alimentară, nutriția alimentară, siguranța alimentelor,
 • Suport tehnic și financiar insuficient,
 • Apreciere și sprijin insuficient pentru IMM-uri,
 • Nivel scăzut de implementare a metodelor de producție durabile în funcție de necesitățile condițiilor locale, piețelor și cerințelor consumatorilor,
 • Sprijin redus pentru fermierii vulnerabili.

Seria de evenimente Policy Lab în România:

 •  18 Mai 2018 | Ministerul Educației și Cercetării | Tematica: Conștientizarea și înțelegerea sistemului alimentar (priorități, bariere, provocări în cercetarea securității alimentare și nutriției);
 • 11 Octombrie 2018 | Hotel Ramada, Sibiu – Ingredients Show | Tematica: Conștientizarea și înțelegerea sistemului alimentar - viziune a sistemului alimentar din România pentru 2030 și după;
 • 21 Mai 2019 | USAMV, București – Circularitatea și eficiența resurselor sistemelor alimentare | Tematica: Risipa alimentară și siguranța alimentară;
 • 1 Octombrie 2019 | Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Guvernul României | Tematica: Identificarea și deschiderea celor mai utile căi de comunicare și colaborare interministerială precum și între ministere și organizațiile de cercetare din domeniu, cu scopul de a sprijini și eficientiza sistemul alimentar național;
 • 27 Februarie 2020 | IBA București – Eficientizarea sistemelor alimentare prin utilizarea de tehnologii curate | Tematica: existența strategiilor naționale și a planurilor pentru reducerea și prevenirea risipei alimentare; nivelul risipei alimentare, măsurile actuale implementate, aderarea la strategiile/recomandările europene; stabilirea colaborărilor dintre sectorul public și cel privat;
 • 5-9 Octombrie 2020 |On-line - Ingredients Show | Tematica: colaborarea strânsă între părțile interesate și factorii de decizie din domeniile: alimentație, nutriție, sănătate și mediu pentru a analiza situația actuală a întregului lanț alimentar și pentru a defini schimbările/activitățile/politicile care trebuie efectuate/implementate cu scopul de a adapta lanțul alimentar la tendințele de evoluție și pentru a stabili o nouă strategie de cercetare pentru perioada 2021-2030.

INREGISTRARE GRATUITĂ AICI

Impactul celor 6 workshop-uri:

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la sistemul alimentar precum și la politicile și inițiativele de cercetare- dezvoltare-inovare pe aceasta temă.

Mai multe despre proiectul Fit4Food2030 aici   https://fit4food2030.eu/
Mai multe despre initiativa Food2030 aici https://fit4food2030.eu/food-2030/