Media

Finalizarea proiectului internațional “Integrated and innovative key actions for mycotoxin management in the food and feed chain (MycoKey)”

2020-04-01

Irina Smeu

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, Laborator Microbiologie-ELISA

 

Contaminarea naturală a culturilor agricole cu mucegaiuri toxigene apare frecvent și reprezintă o preocupare majoră pentru întreaga lume, afectând comerțul internațional și provocând anual pierderi economice semnificative.

Proiectul european ”Integrated and innovative key actions for mycotoxin management in the food and feed chain (MycoKey)” a fost finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Orizont 2020, Provocarea societală 2 “Securitate alimentară, agricultură și silvicultură durabile, cercetare marină și maritime și privind apele interioare și bioeconomie”. Proiectul și-a propus generarea de soluții inovatoare și integrate care să sprijine părțile interesate în gestionarea eficientă și durabilă a micotoxinelor de-a lungul lanțurilor alimentare și a furajelor, prin îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la micotoxine și inovarea comunicării privind riscurile acestora, utilizând soluții TIC, selectând și consolidând instrumente de monitorizare ale micotoxinelor, evaluând și folosind soluții fiabile, compuși durabili și tehnologii de mediu pentru prevenire, intervenție și remediere. Proiectul MycoKey s-a adresat nu numai comunității științifice, ci și agricultorilor, crescătorilor de animale, industriei alimentare, consumatorilor și factorilor de decizie și legislatorilor. Activitățile proiectului au subliniat necesitatea unui management eficient și durabil al micotoxinelor de-a lungul lanțului alimentar.

Consorțiul MycoKey reunește 32 de organizații din 14 țări, cuprinzând 9 universități, 14 instituții și centre de cercetare, 8 companii și o asociație de producători.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București a desfășurat activități de cercetare în pachetul de lucru nr. 4 “Prevenția în câmp”. Astfel, au fost realizate studii în câmp privind biocontrolul Aspergillus flavus pentru prevenirea producerii de aflatoxine. Au fost colectate 166 de probe de porumb în vederea izolării, identificării și selectării de tulpini atoxigene native de A. flavus. Evaluarea eficienței candidaților agenți nativi de biocontrol din România a fost testată în laborator și confirmată ulterior prin teste în câmp timp de doi ani consecutivi, experimentele fiind realizate cu ajutorul Facultății de Agricultură, USAMV București. A fost studiată reducerea prin măsuri agronomice a apariției Fusarium spp. și a micotoxinelor asociate în cereale. Astfel, 481 probe de porumb, culturi agricole 2016-2019  au fost colectate din diferite județe ale României cu ajutorul Ministerului Agriculturii. Probele au fost analizate prin metoda ELISA în vederea stabilirii incidenței aflatoxinelor totale. De asemenea, stabilirea incidenței micotoxinelor deoxinivalenol și zearalenonă a fost determinată în cazul culturii de orz din România, prin analizarea a 166 probe de orz, culturi agricole 2016, 2018 și 2019. Rezultatele publicate ale unor studii anterioare privind calitatea culturii de grâu din România, perioada 2000-2014, au fost analizate, urmărind indicatori precum atribute fizico-chimice, contaminarea cu mucegaiuri și micotoxine, condiții pedologice și factori climatici. Studii de laborator și în câmp privind controlul biologic al Fusarium graminearum cu antagoniști fungici și bacterieni asupra reziduurilor de culturi premergătoare au fost realizate în colaborare cu Facultatea de Agricultură, USAMV București. IBA București a desfășurat activități de diseminare în pachetul de lucru nr. 8 “Comunicare, Diseminare & Exploatare”, organizând în perioada 7-8 iunie 2018 workshop-ul tehnologic “MycoKey: A new approach for mycotoxin management in the maize chain in East Europe”. Evenimentul a reunit expertiza a numeroși cercetători naționali și internaționali în domeniul micotoxinelor și al altor domenii conexe (agricultură, biotehnologii) – Universitatea Gent (Belgia), Universitatea Wageningen (Țările de Jos), Universitatea Iowa (SUA), Institutul de Științe ale Produselor Alimentare (Italia), Institutul Internațional de Agricultură Tropicală (Nigeria), Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București, Facultatea de Agricultură - USAMV București, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea. Au fost astfel prezentate cele mai noi rezultate științifice în domeniul micotoxinelor și al agenților de biocontrol, care pot fi utilizate în prevenirea și reducerea acestor contmainanți.

În cadrul burselor MycoKey, în perioada 1 Septembrie – 31 Octombrie 2017 a fost desfășurată misiunea de cercetare pe termen scurt în colaborare cu partenerul MycoKey Universita Cattolica del Sacro Cuore, Italia. Studiul “Selecția tulpinilor de Aspergillus flavus ca agenți de biocontrol candidați pentru prevenirea contaminării cu aflatoxine a culturii de porumb din România” a reprezentat un sprijin al acțiunilor de biocontrol ale A. flavus din cadrul proiectului MycoKey, axate pe selecția, tehnicile de izolare și caracterizarea tulpinilor atoxigene native de A. flavus pentru a reduce contaminarea cu aflatoxine a culturii de porumb din România.

Astfel, prin abordarea integrată a tematicii de cercetare, cu prezentări susținute la nivel național și internațional în domeniul micotoxinelor dar și în domenii conexe, precum agricultură, meteorologie, botanică și tehnologia informației și comunicare, proiectul MycoKey a concentrat informații complexe și complete privind nivelul actual al cercetării românești și internaționale pe această linie tematică.

Pentru mai multe informații vă invităm să accesați: http://bioresurse.ro/the-2nd-mycokey-technological-workshop/ și http://www.mycokey.eu/.