Media

EFSA – pas important pentru incetarea declinului populațiilor de albine

2021-05-21

Parlamentul European a solicitat EFSA să dezvolte o evaluare holistică a riscurilor în fața factorilor de stres multipli ai albinelor. În acest scop, se conturează o abordare bazată pe sisteme, cu două componente de bază: un sistem de monitorizare și un sistem de modelare pentru populațiile de albine.

Elementele cheie preluate din protocolul științific actual au potențialul de a contribui substanțial la dezvoltarea viitoare a evaluării riscurilor de mediu ai factorilor de stres multipli la scări spațiale și temporale mai mari. Pentru monitorizare, stupii santinelă vor fi amplasați în zone climatice și peisaje reprezentative din UE și conectați la o platformă pentru stocarea și analiza datelor. Datele privind starea de sănătate a albinelor, reziduurile chimice și alte elemente ar putea fi colectate într-un mod armonizat și standardizat și ar putea fi folosite cu ușurință de cei care sunt interesați sau chiar de către sistemul de modelare ApisRAM, sistem care simulează cât mai bine colonia de albine. În felul acesta, ApisRAM va fi calibrat și actualizat continuu cu date de monitorizare primite și cunoștințe științifice rezultate din cercetare. Acesta va fi, de asemenea, un instrument de susținere pentru apicultură, agricultură, cercetare, evaluarea riscurilor și va aduce beneficii societății în general.

Citește articolul complet aici.