Media

EFSA: O nouă evaluare a riscurilor utilizării glifosatului

2023-07-10

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), în ceea ce privește evaluarea riscului utilizării substanței active numită glifosat, nu a identificat niciun domeniu de îngrijorare critică în legătură cu riscul pe care îl prezintă pentru oameni, animale sau mediu. 

Glifosatul este o substanță chimică utilizată în mai multe erbicide, a căror utilizare este strict reglementată în Europa. În prezent, perioada de aprobare pentru utilizarea glifosatului în UE se încheie la 15 decembrie 2023. Evaluarea riscurilor de către statele membre și evaluarea ulterioară de către EFSA a fost efectuată ca parte a procesului legislativ prevăzut pentru reînnoirea aprobării utilizării glifosatului în Europa. 

În 2022, Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) a efectuat o evaluare a pericolelor legate de glifosat și a concluzionat că acesta nu îndeplinește criteriile științifice pentru a fi etichetat ca substanță cancerigenă, mutagenă sau toxică pentru reproducere.  

Guilhem de Seze, care conduce Departamentul pentru evaluarea riscurilor al EFSA, a menționat că evaluarea riscului utilizării glifosatului a făcut parte dintr-un proces de trei ani care a implicat decizii din partea experților științifici ai EFSA și din statele membre. Acest proces a implicat evaluarea a mii de studii și articole științifice, precum și încorporarea unor contribuții valoroase din consultarea publică.

Articol complet aici.