Media

Cercetare pentru industrie și consumatori – primul workshop organizat de rețeaua METROFOO RO, 20 mai, ediție on-line

2021-04-09

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului organizează în data de 20 mai, alături de IBA București, primul workshop intitulat Cercetare pentru industrie și consumatori, sub umbrela rețelei naționale METROFOOD RO ca parte integrantă a rețelei europene METROFOOD RI.

METROFOOD RI este o rețea europeană care oferă servicii de metrologie de înaltă calitate în domeniul alimentar/nutriție pentru îmbunătățirea calității și siguranței alimentelor. Serviciile cuprind o arie largă de domenii, interdisciplinare și interconectate de-a lungul lanțului valoric alimentar, precum: domeniul agroalimentar, dezvoltare durabilă, siguranță alimentară, calitate, trasabilitate și autenticitate, siguranța mediului și sănătate. Rețeaua europeană este formată din 48 de entități (20 de beneficiari ai proiectului prin care s-a lansat rețeaua și alți 28 de parteneri).

METROFOOD RO (Nodul Național) este parte integrantă a rețelei METROFOOD RI și are ca scop dezvoltarea și consolidarea capacității CDI și de furnizare de servicii științifice astfel încât România să răspundă cerințelor europene în domeniul securității și siguranței alimentare. Rețeaua METROFOOD RO este alcătuită din 7 parteneri: IBA București, INCDTIM (Cluj Napoca), USAMVBT (Timișoara), Oncogen (Timișoara), Universitatea Dunărea de Jos (Galați), Universitatea din București, INCD pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare.

Primul workshop organizat sub egida METROFOOD RO va fi organizat în data de 20 mai, on-line, având ca tematică cercetarea în slujba industriei alimentare și consumatorilor.

Scopul acestui workshop este de a identifica actorii de pe lanțul alimentar și a nevoilor acestora, cu accent deosebit pe nevoile de cercetare și inovare.

Cu agenda evenimentului și detalii suplimentare vom reveni în curând.