Media

Centrul de transfer tehnologic al IBA București

2022-06-27

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București desfășoară o activitate preponderent de cercetare-aplicativă, ceea ce implică o atenție specifică transferului tehnologic și exploatării rezultatelor proiectelor de cercetare. Majoritatea proiectelor de cercetare au parteneri industriali, în special din sectorul industriei alimentare, dar și din cele conexe, agricultură si biotehnologii.

 

În mai 2021, a fost creat compartimentul intitulat ”Centru de transfer tehnologic” (prin modificarea organigramei institutului), pentru a întări conexiunile cu industria, cu potențialii clienți și cu beneficiarii industriali ai proiectelor de cercetare. Compartimentul are misiunea de a îmbunătăți dialogul cu industria, atât în ceea ce privește încheierea de parteneriate de colaborare pentru institut, cât și în ceea ce privește generarea de resurse financiare non-publice pentru institut.

 

Institutul caută noi modalități de creștere a veniturilor, nu numai prin vânzarea pe piață a produselor obținute prin capacitatea de microproducție, dar și prin vânzarea de cunoaștere și expertiză, acelora care o pot exploata, la scară largă și pe diferite piețe naționale și internaționale.

 

Ramura de servicii din structura organizatorică a IBA este în continuă dezvoltare și, prin intermediul cercetării, este nevoie de dezvoltarea de noi servicii pentru companiile din domeniul privat. Compartimentul ”Centru de transfer tehnologic” se alatură serviciilor specifice, oferite de laboratoarele de cercetare-dezvoltare, prin activități de consultanță și asistență tehnică, pentru generarea in comun a proiectelor de transfer tehnologic si de inovare și pentru accesarea fondurilor publice pentru cercetare-dezvoltare și inovare.

 

Compartimentul sprijină stațiile pilot ale institutului la identificarea utilizatorilor industriali pentru rețetele și produsele dezvoltate experimental și pentru exploatarea rezultatelor proiectelor de cercetare (documentații, brevete, licențe, etc).

 

În luna mai 2022, după un an de activitate intensă de stimulare a inovării și transferului tehnologic, Centrul de transfer tehnologic al IBA a obținut acreditarea ca entitate de inovare și transfer tehnologic, pentru o perioadă de 5 ani și va activa în Rețeaua Națională de Inovare și Transfer Tehnologic – ReNITT.

Domeniile pentru care a fost acordată acreditarea sunt: Bioeconomie, Economie digitală și tehnologii spațiale, Materiale funcționale avansate.