Media

BIOCOMP- Comunicat de presă privind finalizarea proiectului

2023-03-22

 

COMUNICAT DE PRESĂ

privind finalizarea implementării proiectului

 

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București este beneficiarul proiectului ‘Corelarea competențelor angajaților cu piața muncii, prin măsuri de dezvoltare profesională - "BIOCOMP".

Scopul/Obiectivul general atins al proiectului a fost creșterea gradului de accesabilitate a cel puțin 652 de angajați din regiunile mai slab dezvoltate, la măsuri, instrumente și activități integrate și personalizate, precum consiliere profesională și tutorat, formare profesională în sistem formal, formare profesională în sistem informal/non-formal și la programe de evaluare și certificare a competențelor dobândite în alte contexte, în scopul creșterii gradului de calificare al acestor angajați, corelându-se cu nevoile și necesitățile actuale ale pieței muncii.

Valoarea totală a proiectului, contract POCU/726/6/12/134397 este de 4,714,955.25 lei, valoarea cofinanțării UE fiind de 4,007,711.96 lei, AMPOCU acordă finanțarea nerambursabilă de 4,620,656.15 lei. Data începerii proiectului care are cod mysmis 134397 este 31.03.2021 și data finalizării proiectului este 31.03.2023.

Rezultatele obținute sunt: 652 de angajați (din care minim 67 persoane din zona rurală, peste 40 de ani, cu nivel scăzut de calificare) au beneficiat de sprijin pentru participare la formare profesională continuă/validare competențe și minim 540 de persoane au fost certificate. Minim 376 persoane și-au îmbunătățit statutul în câmpul muncii ca urmare a sprijinului primit.

Proiectul a fost implementat în regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est, Centru, Nord-Est..

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare IBA București

Manager proiect Moșoiu Claudia
Dinu Vintilă, 6, București
Tel/Fax: 021-210.91.28

www.bioresurse.ro