Media

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE (PEO) 2021-2027

2023-10-16

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului: „PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE (PEO) 2021-2027, Prioritate: P4. Antreprenoriat și economie socială, Obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+), Acțiunea 4.a.2 Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în conformitate cu prevederile:

  • U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
  • Ordonanţa de urgenţă nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, aprobată prin Legea nr. 231/2023
  • Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă

  Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerii pentru a fi selectați în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Generale Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 şi în Ghidul Solicitantului -  Condiții Specifice – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban”,  publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

Anunțul detaliat aici.