Media

Anunț selectie de parteneri din sectorul privat

2019-01-31

Anunț de intenție privind selecția de parteneri din sectorul privat în vederea realizării proiectului „Noi întreprinderi sociale pentru grupuri vulnerabile în Regiunile Centru și Sud – Muntenia – EcoSoc+”

În conformitate cu prevederile:

–        OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

–        HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020;

–        Ghidul Solicitantului – Condiții Generale, Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

–        Ghidul solicitantului – Condiții specifice Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”;

–        Procedurii operaționale de selecție a partenerilor din sectorul privat pentru proiecte cofinanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, cu sediul în cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 6, sector 2, tel. 021.211.36.39, înregistrat la Registrul Comertului din București sub nr. J40/4350/2011, cod fiscal RO 27285465 intenționează să depună o cerere de finanțare prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de Discriminare, Obiectiv specific al programului 4.16 – Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă în vederea implementării proiectului cu titlul: „Noi întreprinderi sociale pentru grupuri vulnerabile în Regiunile Centru și Sud – Muntenia – EcoSoc+”.

În acest sens anunță intenția de selecție a 2 parteneri din Regiunea Sud-Muntenia pentru depunerea și implementarea proiectului mai sus menționat.

20/12/2018   Anunt intentie selectie parteneri.pdf
20/12/2018  2.1 Anexa-nr.-1-Scrisoare-de-intentie.doc
20/12/2018  2.2 Anexa-nr.-2-Fisa-partener.doc
20/12/2018  2.3 Anexa-nr.-3-Decl_eligib.doc
20/12/2018  2.4. Anexa-nr.-4-Declaratie-activitati.doc
20/12/2018  2.5. Anexa-nr.-5-Declaratie-angajament-cofinantare.doc
20/12/2018  2.6. Anexa nr 6 – Lista exper_ilor.docx
20/12/2018  2.7. Anexa nr. 7 – declaratie disponibilitate.docx

10/01/2019  Anunt rezultate procedura selectie parteneri.pdf