Media

Anunț pentru apel depuneri 2021- „Circularitatea în sistemele mixte de cultură și creșterea animalelor, cu accent pe atenuarea gazelor cu efect de seră ”

2021-01-13

ERA NET SusAn, FACCE ERA GAS, ICT-AGRI-FOOD și SusCrop vor lansa un apel comun pentru proiecte transnaționale de cercetare interdisciplinară. Informații suplimentare despre apel vor fi publicate luna aceasta (ianuarie) pe pagina web a ERA – NETs. Lansarea apelului cu detalii complete despre domeniul de aplicare, procesul de aplicare și calendarul aferent sunt prevăzute la începutul lunii februarie 2021.

Acest apel face referire la cercetările privind integrarea sistemelor de creștere a culturilor și a animalelor cu scopul de a spori circularitatea între aceste sisteme și, prin urmare, de a îmbunătăți durabilitatea fermelor.