Media

Anunț angajare!

2022-02-24

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare -IBA București, angajează 2  ingineri chimiști /chimiști, în cadrul Laboratorului Chimia Alimentului și Laboratorului Rezonanță Magnetică Nucleară

 

Condiţii generale:

 

 • să fie cetăţean român
 • să nu fi suferit o condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu funcţia pentru care candidează

 Condiții specifice pentru ocuparea postului

 • Denumire post: (chimist, inginer chimist)
 • Nivel post: Execuție
 • Studii de specialitate: absolvent al învățământului superior de specialitate în domeniul chimiei alimentare, ingineriei chimice, chimie organică, controlul si expertiza produselor alimentare
 • Perfecționări/specializări: prezintă avantaj studiile de master în domeniul de specialitate
 • Experiență (Vechime în muncă/specialitate) necesară: nu este necesara experiența dar constituie un avantaj,
 • Cunoștințe de operare calculator: MS-Word, Excel, PowerPoint, Paint, editare documente, prezentare, postere, elaborare grafice,
 • Limbi străine: Cunoștinte de limba engleză (cel putin nivel intermediar: scris, citit, vorbit);
 • Abilități, calități și aptitudini necesare: gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză, ușurință, claritate şi coerență în exprimare; punctualitate; corectitudine, tenacitate, seriozitate, abilitați de lucru în laborator
 • Alte cerințe specifice postului: cunoștinte referitoare la cerințele generale existente în legislație, normative în domeniul alimentului; cunoștințe specifice referitoare la metodologia de testare a produsele agroalimentare, cunoștiinte minime despre metodele spectroscopice de absorbţie în domeniul IR, spectroscopia electronică (UV-VIS)

 Atribuții și activități aferente post

 •  Participă la acțiunile necesare derulării proiectelor de cercetare prin efectuarea de analize;
 • Elaborează articole/prezentări/postere pentru reviste și volumele unor manifestări științifice naționale și internaționale;
 • Participă la dezvoltarea/validarea/acreditarea metodelor de testare;
 • Prepară soluții/reactivi necesari pentru încercările din cadrul proiectului și înregistrează datele de preparare;
 • Participă la efectuarea analizelor fizico-chimice, face calculele privind raportarea rezultatelor, notează în caietul de lucru toate datele și rezultatele obținute în timpul efectuării încercării și evaluează performanțele metodei;
 • Efectuează încercările repartizate și operațiile din cadrul încercărilor repartizate spre execuție.

Selecția se va realiza pe baza CV-ului și interviului.

 

Cei interesați sunt rugați să trimită un CV (trebuie să conțină numărul de telefon la care persoana poate fi contactată) la adresa de e-mail florentin.georgescu@bioresurse.ro.