Media

Analiză de nevoi a persoanelor care doresc să înființeze o afacere

2023-12-28

În cursul lunii septembrie 2020, IBA – Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare București și Universitatea de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti au analizat profilului potențialilor  antreprenori (studenți care doresc să demareze o afacere în scopul creării de  noi locuri de muncă), nevoile și percepția acestora cu privire la contextul general al demarării de afaceri în România.

Această cercetare de nevoi a stat la baza elaborării și depunerii de către  IBA București și USAMV București a prezentului proiect în cadrul apelului „Student Innotech”.

IBA București și USAMV București își propun să valorifice datele obținute în urma acestei analize de nevoi pentru a formula propuneri și recomandări autorităților publice și organizațiilor private relevante pentru îmbunătățirea climatului antreprenorial pe dimensiunea dezvoltării durabile și incluziunii.

În cadrul cercetării s-a utilizat un instrument de autoevaluare compus din 16 itemi, care se grupează în jurul dimensiunilor măsurate (profilul respondenților, percepția asupra contextului general al demarării de afaceri și nevoile/inițiativele antreprenoriale ale acestora).

Cercetarea se adresează studenților înregistrați la USAMV București. Grupul țintă al proiectului a fost reprezentat de studenți înmatriculați în ciclul de licență (anul II – sunt înregistrați 32,76% studenți; anul III- 27,87%; IV - 29,06%; anul V -6,19%, anul VI- 4,11% din totalul grupului țintă).

  •  Licență - studenții au vârsta de 18-30 ani (22,80% au 21 ani, 21,94% au 22 ani, 17,54% au 20 ani) în număr de 4618 de studenți (2408 femei și 2210 bărbați; 1313 din mediul rural și 3305 din mediul urban). 18,77% din totalul studenților sunt din București, urmați de Călărași, Olt și Prahova.
  • Masterat - grupul țintă a inclus 1143 masteranzi (53,11% femei și 46,89% bărbați; 47,59% au avut vârsta de 24 ani, 15,40% au peste 30 de ani; 80% provin din mediul urban; 1% au provenit din familii monoparentale).
  • Doctorat - grupul a constat în 116 doctoranzi (60% femei; 38,79% în anul II, 50% în anul III și 11,21% în anul IV; 40,52% au avut mai mult de 30 de ani).

Au fost utilizate chestionare care au fost completate în variantă electronică (on-line) prin google forms, asigurându-se confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Eșantionul final al analizei cuprinde 594 de participanți cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani, asigurând reprezentativitatea pentru fiecare categorie de vârstă, încadrare pe piața muncii și regiune de dezvoltare de la nivelul României: 350 de studenți provin din mediul urban și 244 de studenți sunt de proveniență rurală.

Pe baza datelor obținute în acest studiu: s-a conturat un profil al potențialilor antreprenori din Romania și s-au identificat principalele 3 nevoi ale potențialilor antreprenori din România.

Cei mai mulți dintre participanții la analiza realizată doresc să înființeze o afacere:  53,42% au răspuns afirmativ, 60 nu sunt de acord cu inițierea unei afaceri, în timp ce 214 persoane nu au știut sau nu sunt siguri dacă doresc să inițieze un astfel de demers.

În ceea ce privește preferințele antreprenoriale, se constată că la nivel național sectorul Procesarea alimentelor și a băuturilor a înregistrat 92 de răspunsuri, urmat de Bioeconomie cu 61 de studenți și 57 din Bioeconomie, Biofarmaceutică și Biotehnologii.

Experiența/abilitățile practice a constituit un subiect atins în acest sondaj, un procent de 39% (licență), respectiv 49% (masterat) și 56% (doctorat) dintre participanți au menționat că au experiență în domeniul afacerii pe care doresc să o demareze, observându-se că nivelul studiilor are influență asupra experienței practice.

În urma evaluării elementelor importante pentru ca o idee de afacere să se transforme într-o afacere propriu-zisă, se poate constata că identificarea unui segment de piață favorabil este considerat cel mai  important  factor  în  vederea înființării  unei  afaceri de către doctoranzi. Pentru studenții aflați în ciclul de licență și masterat, cel mai important aspect este dezvoltarea abilităților și cunoștințelor în domeniul antreprenoriatului (34%) .

Întregul studiu poate fi accesat aici.