Media

Al doilea Policy Brief Fit4Food2030

2020-05-26

Pentru a atinge Obiectivele Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă (ODD) ale ONU și pentru a asigura condițiile Acordului de la Paris, sistemele noastre alimentare trebuie să fie profund transformate.

Transformarea sistemelor alimentare necesită schimbări majore în practicile de consum alimentar, consumatorii jucând un rol central în stimularea acestor schimbări.

Acest al doilea document Policy Brief subliniază faptul că eforturile de Cercetare și Inovare ar trebui să se concentreze mai mult pe interacțiunile dintre factorii individuali, contextuali și politici care influențează modelele de consum, cu o atenție specifică asupra caracterului dinamic al sistemelor alimentare. Acest document subliniază faptul că politicile de Cercetare și Inovare ar trebui să ofere mijloacele de abilitare a consumatorilor ca factori motori pentru sistemele alimentare viitoare, prin co-proiectare, co-creare, co-implementare și co-evaluare.

Comisia Europeană a stabilit 4 arii prioritare pentru transformarea sistemelor alimentare care se aliniază cu ODD-urile. Astfel, agenda de Cercetare și Inovare trebuie să ia in clacul aprovizionarea, transportul/distribuția, procesarea și consumul alimentelor ținând cont de reducerea cât mai mult cu putință a deșeurilor.

Cele 4 arii prioritare sunt:

  • Nutriția pentru un stil de viață sănătos: pentru a se asigura că hrana sănătoasă este disponibilă pentru toți.
  • Sisteme alimentare care protejează mediul: pentru a asigura diversitatea în sistemele alimentare și utilizarea eficientă a resurselor alimentare actuale.
  • Circularitate și eficiența resurselor sistemelor alimentare: implementarea pricipiilor circulare și minimizarea deșeurilor pentru întreg lanțul alimentar.
  • Inovarea și abilitarea comunităților: pentru a stimula inovația și investițiile în abilitarea comunităților și pentru a reconecta actorii din aceste sisteme cu scopul de a sprijini dezvoltarea și implementarea politicilor de securitate alimentară și nutriție, pentru a răspunde nevoilor, valorilor și așteptărilor societății într-un mod etic și responsabil.

Policy brief 2 Fit4Food2030