Media

A 10- a Conferință Internațională dedicată echipamentelor termale, energiei regenerabile și dezvoltării rurale, TE-RE-RD 2021, 10 - 12 Iunie

2021-02-04

Universitatea Politehnică din București, Facultatea de Inginerie Mecanică și Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare, Societatea Inginerilor Mecanici Agricoli din România – SIMAR organizează în perioada 10-12 Iunie, a 10-a Conferință Internațională dedicată echipamentelor termale, energiei regenerabile și dezvoltării rurale - TE-RE-RD 2021

Conferința va avea loc la Universitatea Politehnică din București sau on-line, în funcție de situația pandemică de la acel moment.

TOPICURI:

  • Procesele în echipamentele termale
  • Generatoare pe bază de abur și apă fierbinte
  • Turbine pe baza de abur și gaz
  • Motoare de combustie internă
  • Protecția mediului
  • Surse alternative de energie: solare, eoliene, geotermale, biomasă
  • Echipamente pentru dezvoltarea rurală
  • Politici pentru dezvoltarea rurală
  • Energia pentru spațiul rural

Taxe de participare:

Participant: 150 Euro
Student doctorand: 120 Euro
Persoană acompaniatoare: 60 Euro
Taxa acoperă: acces la toate sesiunile conferinței, kit-ul conferinței, taxa pentru publicare, pauzele de cafea și cina.

În cazul în care evenimentul va avea loc on-line – taxa de participare va fi diminuată.

Lucrările trebuie încărcate aici https://cmt3.research.microsoft.com/User/Login?ReturnUrl=%2FTERERD2021

 

Date importante
15 Ianuarie 2021: Trimiterea abstractelor
25 Ianuarie 2021: Notificarea acceptării abstractelor
15 Martie 2021: Trimiterea lucrărilor
26 Aprilie 2021: Notificarea acceptării lucrărilor
24 Mai 2021: Trimiterea prezentărilor „Camera ready”