Rezultate

Studii preliminare în vederea selectării unor microorganisme de degradare specifice produselor de panificație luate în studiu.

2014-12-19

Cod:

PN

Pregătirea și proiectarea cadrului experimental în vederea determinării calității produselor de panificație studiate

Beneficiar: USAMV București

Contract 164/2014

Beneficiar:

USAMV București

Pregătirea și proiectarea cadrului experimental în vederea determinării calității produselor de panificație studiate

Beneficiar: USAMV București

Contract 164/2014