Rezultate

Research regarding the influence of flour extraction degree on acrylamide formation in biscuits

2015-12-02

3rd North and East European Congress on Food (NEEFood), 20 - 23 May 2015, Brașov, Romania 

Prezentare orală publicat în Romanian Biotechnological Letters, 21(2), 2016, 11328-11336. IF=0,396 (e trecut la articole ISI)

Gabriel Mustățea, Mioara Negoiță, Mona Elena Popa