Rezultate

PN 16 46 02 01 Valorificarea unor deşeuri şi subproduse vegetale din industria alimentară, în scopul creşterii valorii nutriţionale şi potenţialului antioxidant ale produselor alimentare

2016-12-13

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Ingredient funcțional „Făină din deşeuri de tomate”

Ingredient funcțional „Făină din subproduse vinicole” Transfer tehnologic în Stația de Experimentări Pilot Procesare Legume și Fructe din cadrul IBA București. Transfer către terți, pe bază de contract, la cerere.x

Paste făinoase fortifiate cu făinuri obţinute din deşeuri şi subproduse vegetale

Biscuiţi aperitiv fortifiaţi cu făină din deşeuri de tomate

Chiflă fortifiată cu făină din seminţe de struguri negri

Pâine fortifiată cu făină din tescovină de struguri negri Transfer tehnologic în Stația de Experimentări Pilot Procesare Cereale și Făinuri din cadrul IBA București. Transfer către terți, pe bază de contract, la cerere.

Beneficiar: IBA București – extindere a gamei de ingrediente funcționale, în cadrul Stației de Experimentări Pilot Procesare Legume și Fructe Unități cu profil de procesare a legumelor și fructelor

IBA București – extindere a gamei de produse panificație, în cadrul Stației de Experimentări Pilot Procesare Cereale și Făinuri Unități cu profil de fabricare a produselor de panificație Consumatori

Contract 29N/2016