Rezultate

PN 12 48 02 02 Cercetări privind identificarea virusurilor Torque teno drept potențiali bioindicatori pentru siguranța produselor din carne

2014-12-13

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Metodă optimizată pentru identificarea virusurilor Torque teno Introducerea în practica de laborator a unei metode pentru detecția și cuantificarea TTV în produsele din carne și lapte permițând identificarea punctelor critice ale lanțului de producție, în cadrul IBA București. Metoda stabilită a stat la baza realizării unor activități de cercetare prevăzute în contractul 29N/2016 (proiectul PN 16 46 05 01).

Beneficiar: IBA București – extindere a gamei de analize de laborator Autorități cu atribuții de control Producători produse din carne și lapte

Contract 48N/07.11.2012