Rezultate

Materialul de referință, instrument în evaluarea performanței de testare a produselor agroalimentare (poster)

2020-07-20

Expo Conferința Ingredients Show,  ediția a III- a,  Simpozionul anual ASMP,  ediția a XXVIII- a, Hotel International Sinaia

Autori: Floarea Șerbancea, Ovidiu Mărculescu, Claudiu Uțoiu, Nastasia Belc