Rezultate

Fişă sintetică privind valorificarea subproduselor (tescovină, seminţe de struguri) rezultate din procesarea strugurilor negrii

2017-12-13

Contract:

29N/2016

Cod:

PN 16 46 02 01

Beneficiar:

MCI Program Nucleu

Beneficiar: MCI Program Nucleu

Contract 29N/2016 PN 16 46 02 01