Rezultate

A case study on mitigation strategies of acrylamide in bakery products

2015-12-13

International Conference ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”, 04 - 06 June 2015, Bucharest, Romania 

Prezentare orală, publicat în Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, vol. XIX, 2015, 348-353 (e trecut la articole BDI)

Gabriel Mustățea, Mona Elena Popa, Mioara Negoiță