Proiecte

Valorificarea superioară a speciei Momordica charantia L. (castravete amar) în scopul obținerii unor ingrediente alimentare funcționale cu efect hipoglicemiant

2016-01-20

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect: Valorificarea superioară a speciei Momordica charantia L. (castravete amar) în scopul obținerii unor ingrediente alimentare funcționale cu efect hipoglicemiant

Programul Nucleu - Cercetări privind identificarea și utilizarea unor compuși bioactivi care pot îmbunătăți valoarea nutritivă a alimentelor și a unor factori care pot afecta integritatea alimentelor” – acronim NUTRISAN
Obiectivul 01: Identificarea, valorificarea și cuantificarea unor compuși bioactivi care pot crește valoarea nutritivă a unor produse și suplimente alimentare
Contract 29 N/2016
Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării
Perioadă de realizare a proiectului: 2016 - 2017
Buget: 864 000 lei

Obiectivul general al proiectului: valorificarea castravetelui amar (Momordica charantia L.) cunoscut pentru proprietățile sale hipoglicemiante și utilizat ca ingredient activ în suplimente alimentare antidiabetice.

 Obiective specifice:

  • elaborarea unui studiu privind potențialul complex de valorificare a speciei prin prelucrarea diverselor organe ale plantei și utilizarea preparatelor în tratarea diabetului;
  • testarea în laborator a materialului vegetal (genotip introdus în cultura de SC PETROCART SA), optimizarea modalităților de prelucrare primară și condiționare a biomasei, analiza fizico-chimică, caracterizarea nutrițională și testarea senzorială a fructelor și părților aeriene de castravete amar, evidențierea spectrului de principii biologic active sintetizate; 
  • stabilirea dozelor recomandate de consum (studii de toxicitate acută și subacută), testarea pe model animal a acțiunii hipoglicemiante a ingredientelor funcționale obținute din frunze și fructe de castravete amar; 
  •  elaborarea documentațiilor tehnice, standardului de firmă și a instrucțiunilor tehnologice pentru cele două ingrediente funcționale obținute. 

Responsabil proiect: Tatiana Onisei
E-mail: tatiana.onisei@bioresurse.ro