Proiecte

Valorificarea potențialului capacității de muncă a persoanelor inactive și a șomerilor prin îmbunătățirea competențelor profesionale a acestora, necesare dobândirii accesului pe piața muncii

2018-01-23

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Contract: POCU/298/3/14/120317/28.06.2018
Acronim/Cod: ASIST LESS
Responsabil: Claudia Elena Moșoiu