Proiecte

Valorificarea expertizei în cercetarea agro-alimentară prin transfer de cunoștințe către mediul privat în vederea obținerii de produse alimentare sigure și optimizate nutrițional

2017-01-22

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Contract: 57/05.09.2016 Contract subsidiar tip D nr. 21/09.10.2017/ SC Panimon SA
Acronim/Cod: Expertal
Responsabil: Claudia Elena Moșoiu