Proiecte

Valorificarea expertizei în cercetarea agro-alimentară prin transfer de cunoștințe către mediul privat în vederea obținerii de produse alimentare sigure și optimizate nutrițional

2016-01-21

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Contract: Program Operațional Competitivitate, contract 57/05.09.2016

Acronim/Cod: Expertal

Responsabil: Floarea Șerbancea