Proiecte

Studiu experimental privind efectul unor compuși bioactivi din extracte vegetale asupra proprietăților fizico-chimice, reologice și senzoriale ale produselor de panificație

2016-01-15

Contract:

nr. 29N/2016 Proiect

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Program NUCLEU PN 16 46 – Cercetări privind identificarea și utilizarea unor compuși bioactivi care pot îmbunătăți valoarea nutritivă a alimentelor și a unor factori care pot afecta integritatea alimentelor – acronim NUTRISAN

Contract nr. 29N/2016

Proiect PN 16 46 01 05 

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării

Perioadă de realizare a proiectului: 24.06.2016-20.12.2017

Buget: 482.500 lei

 

Obiectivul proiectului: investigarea efectului unor compuși bioactivi din extracte vegetale asupra proprietăților fizico-chimice, reologice, texturale și senzoriale ale produselor de panificație.

Obiective specifice:

  • analiza pieţei actuale româneşti de produse de panificaţie îmbogățite în compuși bioactivi;
  • cercetări privind influența unor extracte îmbogățite în compuși bioactivi din ceai asupra calității produselor de panificație pe perioada termenului de valabilitate;
  • cercetări privind influenţa compușilor bioactivi din extracte din plante asupra calității produselor aglutenice.

 

Responsabil proiect: Alina Culetu

E-mail: alina.culetu@bioresurse.ro; alinaculetu@gmail.com