Proiecte

Sprijinirea mediului de afaceri pentru facilitarea dezvoltării capacității de adaptare proactivă, la schimbările dinamice din sectoarele economice identificate conform SNC/SNCDI

2018-01-23

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Contract: POCU/227/3/8/117944/22.05.2018
Acronim/Cod: PROIMM
Responsabil: Claudia Elena Moșoiu