Proiecte

Proiect Crearea Centrului Managerial "IBA SUPORT"

2021-01-15

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect Crearea Centrului Managerial "IBA SUPORT"

Proiect finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională
Contract de finanțare nr. 328/390004/04.12.2020, încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.
Valoarea totală a proiectului 3.066.606,92 lei
Durata contractului: 32 de luni

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București de a participa la Programele Cadru de cercetare ale Uniunii Europene (Orizont 2020 și Orizont Europa), precum și la alte programe CDI internaționale, prin crearea unui Centru Managerial SUPORT (la nivelul unui departament orizontal), denumit IBA SUPORT.

Rezultate prevăzute: Organizarea unui sistem suport pentru scrierea propunerilor de proiecte europene în cadrul programelor Orizont 2020 și Orizont Europa cu participarea industriei (în special IMM-uri); Realizarea unei baze de date cu apelurile dedicate organizațiilor de cercetare și IMM-urilor; Realizarea unei baze de date cu IMM-uri; Organizarea de info-days și ateliere de lucru; Publicarea de articole științifice etc.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate. 

Date de contact: INCDBA – IBA București, Str. Dinu Vintilă nr. 6, sector 2, București și punct de lucru: Str. Ancuța Băneasa nr. 5, sector 2, București, telefon 0316205833, fax 0316205834, www.bioresurse.ro.

Manager proiect: Gabriel Mustățea ( gabi.mustatea@bioresurse.ro)