Proiecte

Produsul montan ca model de susținere a valorii adăugate a produselor realizate de fermierii din zona de munte, în scopul dezvoltării durabile a exploatațiilor agricole montane

2021-08-24

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Titlu proiect: ,,Produsul montan ca model de susținere a valorii adăugate a produselor realizate de fermierii din zona de munte, în scopul
dezvoltării durabile a exploatațiilor agricole montane” ADER 17.1.2

Valoare: 109.093 ron

Autoritate Contractantă: MADR
Contractor: IBA București