Proiecte

METROFOOD-RI Faza pregătitoare

2021-02-01

Contract:

or: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București
Autoritate contractantă: UEFISCDI
Perioadă de realizare: 16.11.2020 – 15.05.2022
Buget: 65.500 lei

Obiectivul proiectului:

Creșterea vizibilității și a implicării internaționale a IBA București prin participarea la manifestări științifice în vederea promovării activității de cercetare a institutului.

Obiective specifice:

Accesul cercetătorilor din cadrul institutului la literatură de specialitate în domeniul de activitate.  

Facilitarea publicării rezultatelor cercetărilor în reviste de specialitate.  

Prezența la conferințe, workshop-uri și seminarii de instruire, în vederea dezvoltarea capacității instituționale și a resursei umane a IBA București dar și pentru dezvoltarea unor noi parteneriate în vederea participării în viitorul program cadru de cercetare al Uniunii Europene, Orizont Europa.

Director proiect: Conf. dr. Nastasia BELC

Contact: nastasia.belc@bioresurse.ro; gabi.mustatea@bioresurse.ro

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect: METROFOOD-RI Faza pregătitoare

PN III. Programul 3 - Cooperarea Europeană și Internațională; Subprogram 3.6 – SUPORT; Tip proiect: Premierea participării la Orizont 2020
Contract nr. 1/2020
Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București
Autoritate contractantă: UEFISCDI
Perioadă de realizare: 16.11.2020 – 15.05.2022
Buget: 65.500 lei

Obiectivul proiectului:

Creșterea vizibilității și a implicării internaționale a IBA București prin participarea la manifestări științifice în vederea promovării activității de cercetare a institutului.

Obiective specifice:

Accesul cercetătorilor din cadrul institutului la literatură de specialitate în domeniul de activitate.  

Facilitarea publicării rezultatelor cercetărilor în reviste de specialitate.  

Prezența la conferințe, workshop-uri și seminarii de instruire, în vederea dezvoltarea capacității instituționale și a resursei umane a IBA București dar și pentru dezvoltarea unor noi parteneriate în vederea participării în viitorul program cadru de cercetare al Uniunii Europene, Orizont Europa.

Director proiect: Conf. dr. Nastasia BELC

Contact: nastasia.belc@bioresurse.ro; gabi.mustatea@bioresurse.ro