Proiecte

METROFOOD-RI Faza pregătitoare

2021-02-01

Contract:

 nr. 1/2020

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect: METROFOOD-RI Faza pregătitoare

Contract nr. 1/2020

PN III. Programul 3 - Cooperarea Europeană și Internațională; Subprogram 3.6 – SUPORT; Tip proiect: Premierea participării la Orizont 2020

Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București
Autoritate contractantă: UEFISCDI
Perioadă de realizare: 16.11.2020 – 15.06.2022
Buget: 65.500 lei

Obiectivul proiectului:

Creșterea vizibilității și a implicării internaționale a IBA București prin participarea la manifestări științifice în vederea promovării activității de cercetare a institutului.

Obiective specifice:

Accesul cercetătorilor din cadrul institutului la literatură de specialitate în domeniul de activitate.  

Facilitarea publicării rezultatelor cercetărilor în reviste de specialitate.  

Prezența la conferințe, workshop-uri și seminarii de instruire, în vederea dezvoltarea capacității instituționale și a resursei umane a IBA București dar și pentru dezvoltarea unor noi parteneriate în vederea participării în viitorul program cadru de cercetare al Uniunii Europene, Orizont Europa.

Rezultate preconizate:

  • Publicare articole (3);
  • Participare la manifestări științifice naționale și/sau internaționale (9);
  • Participare la sesiuni de instruire (sau de tip webinar) (11).

Rezultate obținute:

  • Articole publicate (1);
  • Articole trimise spre publicare (în evaluare) (3);
  • Capitol de carte (1);
  • Participare la manifestări științifice naționale și/sau internaționale (14);
  • Participare la sesiuni de instruire (sau de tip webinar) (46).

Director proiect: Conf. dr. Nastasia BELC Contact:  nastasia.belc@bioresurse.rogabi.mustatea@bioresurse.ro