Proiecte

Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul agroalimentar, la nivel național, în vederea prevenirii și reducerii impactului socio-economic, până în anul 2030

2019-01-20

Proiect: Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul agroalimentar, la nivel național, în vederea prevenirii și reducerii  impactului socio-economic, până în anul 2030” ADER 18.1.2.

Planul sectorial al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale ADER 2019 – 2022 

Obiectivul general 18: Creșterea durabilă a producției interne alimentare

Obiectivul specific 18.1.: Evaluarea şi optimizarea consumurilor de resurse – apă şi energie – în vederea obţinerii de produse alimentare

Obiectivele imediate ale proiectului

OB1. Cunoașterea evoluției fenomenului risipei alimentare în România, din persepctiva dinamicii față de anul 2016 și a tendinței de evoluție, în contextul reglementărilor în vigoare.
OB2. Fundamentarea unor politici publice de prevenire și reducere a impactului socio-economic până în anul 2030, actualizare legislație, politici de educație, informare și conștientizare etc.

Scurtă descriere:

Proiectul actual asumă un proces de analiză de impact pe diversele etape ale lanțului alimentar, atat în cea ce privește generarea de deșeuri atât în producția primară, cât și în procesare industrială, dar și in sistemul de alimentație publică sau cel al consumului casnic. El are rol de a crea o imagine diacronică a fenomenului risipei alimentare din România, urmărind și impactul unora dintre măsurile administrative luate în ultimii 4 ani. Totodată, proiectul va propune un număr de scenarii tehnico-economice de reducere a risipei alimentare pe ansamblul lanțului alimentar, făcând o evaluare ex-ante a acestor scenarii ca și o estimare a costurilor aferente implementării unora dintre scenariile de succes.

Rezultatele cercetărilor de impact vor fi prelucrate cu sisteme performante de administrare și interpretare de date (SPSS), generându-se inclusiv modele predictibile privind tendința, în condițiile menținerii acestui comportament. 

O altă direcție este aceea a dezvoltării unui pachet complex de informare și de conștientizare a tuturor actorilor relevanți ai lanțului alimentar asupra tendințelor risipei alimentare în contextul actual, ca și asupra scenariilor posibile de reducere a acesteia în perspectiva anului 2030.

În acest demers vor fi  implicați stakeholderi relevanți din domeniul producției primare, al procesării industriale a alimentelor, dar și din domeniul horeca ca și al grupurilor de consumatori.

Împreună cu aceștia se vor defini ariile de piață de cercetat, instrumentele cele mai adecvate fiecărui grup țintă, ca și modul de diseminare al rezultatelor.