Proiecte

FOODSAFETY4EU - Platformă multi-stakeholder pentru siguranță alimentară în Europa

2021-02-01

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect: FOODSAFETY4EU - Platformă multi-stakeholder pentru siguranță alimentară în Europa

PN III. Programul 3 - Cooperarea Europeană și Internațională; Subprogram 3.6 – SUPORT;
Tip proiect: Premierea participării la Orizont 2020
Contract nr. 2/2021
Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București
Autoritate contractantă: UEFISCDI
Perioadă de realizare: 01.01.2021 – 29.12.2023
Buget: 65.760 lei

Obiectivul proiectului:

Creșterea vizibilității și a implicării internaționale a IBA București prin participarea la manifestări științifice în vederea promovării activității de cercetare a institutului, prin facilitarea accesului cercetătorilor din cadrul institutului la literatură de specialitate în domeniul de activitate precum și publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste de specialitate.

Obiective specifice:

Dezvoltarea capacității instituționale și a resursei umane a IBA București dar și dezvoltarea unor noi parteneriate în vederea participării în programul de cercetare Orizont Europa vor contribui atât la consolidarea rolului IBA București în cercetarea la nivel național și internațional cât, mai ales, la dezvoltarea cercetării de frontieră și de excelență în siguranța alimentară.

Director proiect: Conf. dr. Nastasia BELC
Contact: nastasia.belc@bioresurse.ro; gabi.mustatea@bioresurse.ro