Proiecte

Evaluarea nivelului de acrilamidă din produsele realizate la S.C. A&A Exprodcom S.R.L., în conformitate cu Regulamentul UE

2018-01-23

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect ,,Evaluarea nivelului de acrilamidă din produsele realizate la s.c. a&a exprodcom s.r.l. în conformitate cu regulamentul UE"

Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020 - Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), Axa prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în Sprijinul Competitivității Economice și Dezvoltării Afacerilor
Tip Proiect: Parteneriate pentru Transfer de Cunoștințe
Contract nr. 57/05.09.2016 – POC A1-A 1.2.3-2016
Contract subsidiar tip C nr. 09/10.08.2018
Perioadă de realizare a proiectului: 29.08.2018- 31.10.2018
Valoare totală: 24.563,09 lei

Obiectivul proiectului: Evaluarea nivelului de acrilamidă din produsele realizate la S.C. A&A EXPRODCOM S.RL., în conformitate cu Regulamentul UE 2158/2017.

Obiective specifice:

  • Analiza acrilamidei prin GC-MS/MS a 10 produse de panificație, selecționate de către S.C. A&A EXPRODCOM S.R.L 
  • Analiza comparativă a rezultatelor obținute cu nivelele de referință ale nivelului de acrilamidă, prevăzute în Regulamentul UE 2158/2017

Responsabil proiect: Negoiță Mioara
E-mail: mioara.negoita@bioresurse.ro