Proiecte

Dezvoltarea de produse aglutenice cu valoare nutritivă și calități senzoriale îmbunătățite prin utilizarea de noi resurse de materii prime

2019-01-20

Contract:

nr. 22N/2019Proiect

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect „Dezvoltarea de produse aglutenice cu valoare nutritivă și calități senzoriale îmbunătățite prin utilizarea de noi resurse de materii prime"

Program NUCLEU PN 19 02 – Cercetări privind obținerea de alimente personalizate: calitate senzorială, nutrițională și autenticitate – acronim Food4You
Contract nr. 22N/2019
Proiect PN 19 02 02 02
Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării
Perioadă de realizare a proiectului: 11.02.2019-2022
Buget: 1.850.000 lei

Obiectivul proiectului: analiza diferitelor resurse de materii prime aglutenice și găsirea de formulări optime în vederea dezvoltării de produse aglutenice îmbunătățite din punct de vedere nutrițional, funcțional și senzorial. Cercetarea se bazează pe aspecte reologice, nutriționale, tehnologice și senzoriale. Proiectul va aborda o analiză detaliată a diferitelor categorii de făinuri aglutenice până la obținerea de produse aglutenice (pâine, paste făinoase, extrudate) și studiul calității acestora. Rezultatele cercetărilor privind o serie de materii prime și diversificarea gamei sortimentale aglutenice sunt destinate specialiștilor din sectorul alimentar, persoanelor cu intoleranță la gluten, precum și celor interesați de nutriția personalizată. 

Obiective specifice:

  • identificarea resurselor de materii prime aglutenice și caracterizarea acestora din punct de vedere reologic, termic și nutritiv;
  • obținerea și caracterizarea nutrițională și senzorială a produselor aglutenice de tip pâine, paste făinoase și extrudate;
  • stabilirea și optimizarea procedeului tehnologic de fabricare a pâinii aglutenice;
  • identificarea celor mai adecvate soluții tehnologice privind tehnica extrudării în obținerea produselor aglutenice.

Responsabil proiect: Alina Culetu
E-mail: alina.culetu@bioresurse.ro; alinaculetu@gmail.com

RAPORT FINAL AL PROIECTULUI