Proiecte

Creșterea capacității și performanței instituționale în domeniul alimentației personalizate

2018-01-20

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect: Creșterea capacității și performanței instituționale în domeniul alimentației personalizate

Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare
Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, PNCDI III
Contract nr. 26 PFE/17.10.2018
Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării
Perioadă de realizare a proiectului: 17.10.2018-10.12.2020
Buget: 2.000.000 lei

Obiectivul proiectului: dezvoltarea instituțională a INCD pentru Bioresurse Alimentare - IBA București cu accent pe dezvoltarea domeniului de nutriție ce presupune implicarea tuturor laboratoarelor IBA și a stațiilor pilot.

Obiective specifice:

  • dezvoltarea de metode de analiză fizico-chimice, analize de biologie moleculară și metodologii senzoriale necesare pentru a determina și identifica compușii bioactivi din alimente și de a demostra funcționalitatea și biodisponibilitatea acestor compuși în organism, dar și de a fi în acord cu cerințele nutriționale personalizate, precum și preferințele și comportamentul alimentar ale consumatorilor;
  • demonstrarea funcționalității și a beneficiilor unui aliment într-o dietă și cu aplicabilitate în prevenția împotriva îmbolnăvirilor; personalizarea dietelor pe bază de genetică nutrițională, dar și cu ajutorul testărilor in vivo și in vitro;
  • proiectarea unor alimente sănătoase cu ajutorul tehnologiilor și biotehnologiilor alimentare.

Responsabil proiect: Denisa Duță 
E-mail: denisa.duta@bioresurse.ro

Rezultate proiect