Proiecte

Cercetări privind riscurile cauzate de materialele destinate contactului cu alimentele, pe grupe de materiale. Armonizarea cu legislația europeană

2019-01-20

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect ,,Cercetări privind riscurile cauzate de materialele destinate contactului cu alimentele, pe grupe de materiale. Armonizarea cu legislația europeană"

Programul Sectorial al Ministerului Cercetării și Inovării
Contract nr. 3PS/28.08.2019
Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării
Perioadă de realizare a proiectului: 28.08.2019-10.12.2020
Buget: 2.000.000 lei   

Consorțiu: 

INCD pentru Bioresurse Alimentare – IBA București (CO)
SC CEPROHART S.A. Brăila (P1)
INCD pentru Textile și Pielărie – INCDTP București (P2)
INCD pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București (P3)
INCD pentru Protecția Mediului – INCDPM București (P4)
INCD pentru Inginerie Electrică – INCDIE ICPE-CA București (P5)

Obiectivul programului: Creșterea vizibilității și susținerii transferului de rezultate din CD.

Obiective specifice:

  • Identificarea cerințelor de siguranță alimentară ale materialelor și articolelor destinate contactului cu alimentele, pe tipuri de materiale și grupe de alimente și elaborarea unor pachete de testare în conformitate cu legislația națională și europeană;
  • Identificarea disponibilităților de pe piața românească de materiale destinate contactului cu alimentele, inclusiv cele biodegradabile, a riscurilor alimentare cauzate de acestea și elaborarea unei strategii de gestionare a deșeurilor de ambalaje alimentare și a influenței acestora asupra fenomenului de risipă alimentară;
  • Armonizarea legislației naționale cu privire la materialele și articolele destinate contactului cu alimentele cu legislația europeană.

Website: www.iba-riscuriambalaje.ro 
Responsabil proiect: Gabriel Mustățea
E-mail: gabi.mustatea@bioresurse.ro