Proiecte

Cercetări privind alimentația personalizată ca factor preventiv împotriva îmbolnăvirilor pe grupe de populație, inclusiv grupe de risc (bătrâni, copii etc.)

2019-01-20

Contract:

de finanțare nr. 22 N/11.02.2019Proiect

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect „Cercetări privind alimentația personalizată, ca factor preventiv împotriva îmbolnăvirilor pe grupe de populație, inclusiv grupe de risc (bătrâni, copii, etc.)

Program NUCLEU - „Cercetări privind obținerea de alimente personalizate: calitate senzorială, nutrițională și autenticitate – acronim Food4YOU” 
Contract de finanțare nr. 22 N/11.02.2019
Proiect PN 19 02 01 02
Autoritatea contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării
Perioadă de realizare a proiectului: 2019-2022
Buget: 1.500.000 lei

Obiectiv general: Identificarea nevoilor de alimente/alimentație personalizată la nivelul populației României.

Obiective specifice:

  • Definirea grupelor de populație din punct de vedere al factorilor demografici.
  • Definirea și identificarea grupelor de risc (bătrâni, copii, persoane cu intoleranțe alimentare și boli metabolice etc.)
  • Studiu privind identificarea statusului nutrițional și a obiceiurilor alimentare ale grupelor de populație definite, inclusiv ale grupelor de risc.
  • Analiza potențialului de resurse de materii prime agroalimentare și a nivelului de calitate al acestora în vederea asigurării securității nutriționale a populației din România.
  • Organizarea unor focus grupuri (5) și mese rotunde (2) cu principalii factori implicați în lanțul alimentar.
  • Identificarea disponibilităților alimentare pe piața românească: produse alimentare autohtone și din import.
  • Identificarea cerințelor nutritive pentru grupele de populație identificate și definite în proiect.
  • Stabilirea corelațiilor între statusul de sănătate al grupelor de populație definite și structura  alimentară (structura dietei).
  • Încurajarea producției autohtone de produse alimentare de calitate, cu parametri nutriționali care să permită prevenirea riscului de îmbolnăvire.
  • Diseminarea pe scară largă a rezultatelor cercetării.

Responsabil proiect: Adriana Macri
E-mail: adriana.macri@bioresurse.ro